romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Centrum pro podporu rodičovských kompetencí 2017

07-01-2013
Advent v Centru rodičovských kompetencí

Aktivity v Centru běžely v prosinci 2013 plným proudem. Kromě terénní sociální práce v rodinách akaždodenní práce s dětmi jsme si užili spoustu zajímavých akcí.
Vydali jsme se na výlet na vánoční trhy v centru Prahy. Přišel k nám Mikuláš s čertem a anděly. Rodiče dětí se zúčastnili besedy s psycholožkou, která byla pro mnoho z nich hodně podnětná. 12. prosince u nás proběhl dlouho očekávaný den otevřených dveří, vánoční setkání s rodiči a několik výletů po předvánoční Praze.
Za vánoční dárky pro děti bychom rádi poděkovali Americké ambasádě v Praze. Z dárků měly děti velikou radost.

02.jpg11-12-2013
Otevření centra a plánované aktivity na prosicnec

Činnost Centra probíhala v listopadu 2013 formou terénní sociální práce v rodinách a formou aktivit s dětmi venku. Dále probíhaly práce na rekonstrukci prostor v Nekvasilově ulici. CRK bylo pro provoz otevřeno ve čtvrtek 28.11.
Na prosinec plánujeme Mikulášskou besídku, setkání rodičů s psychologem, Den otevřených dveří v Centru i v nízkoprahovém klubu K09, vánoční setkání s rodiči a několik výletů po předvánoční Praze.

01-11-2013
Stěhování do nových prostor

Činnost Centra probíhala v říjnu 2013 zejména formou terénní sociální práce v rodinách. Stěhujeme se totiž do nových prostor v Nekvasilově ulici, které již brzy pro děti a rodiče otevřeme.

09-09-2013
Srpen v CRK

Srpnový program CRK Karlín se nesl v duchu prázdninových dní. Děti společně se zaměstnankyněmi CRK navázaly na program minulého měsíce, procvičovaly pohybově-rytmické hry, zlepšovaly jemnou motoriku prostřednictvím grafomotorických cvičení a hrubou motoriku pomocí pohybových aktivit (poskoky, skákání přes švihadlo, míčové hry). Při výchovně vzdělávacích aktivitách jsme mj. poznávali květiny na zahradě a stromy v lese, domácí i exotická zvířata, společně vytvářeli z obrázků zvířat „Zvířecí koláž“, pojmenovávali dopravní prostředky, lepili z barevných papírků atlas. Na procházkách pak děti pozorovaly rozkvetlou louku a rozeznávaly jednotlivé druhy květin podle čichu, stavěly bábovky, nabíraly a přesýpaly písek, nacvičovaly bezpečné přecházení silnice. Kouzlo Prahy děti poznaly při vyhlídkové plavbě parníkem po řece Vltavě. Děti opět rozvíjely komunikační dovednosti v komunitních kruzích, poslouchaly a pak pomocí otázek a obrázků převyprávěly tři pohádky (O červené Karkulce, Zlatovláska, O Budulínkovi).

09-08-2013
Červenec v CRK

Děti společně se zaměstnankyněmi CRK nacvičovaly pohybové hry s říkadly a popěvky, zlepšovaly jemnou a hrubou motoriku, poznávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, které pak také ochutnávaly a rozlišovaly chutě jednotlivých druhů. Na procházkách v parku děti sbíraly listy a další přírodniny a společně pak z nich vytvořily koláž na téma „Příroda v létě“. Děti rozvíjely komunikační dovednosti v komunitním kruhu i při běžných denních situacích. Práci s příběhem si děti vyzkoušely při vyprávění pohádky O popelce. Následovala dramatizace této pohádky a úspěšné představení pro rodiče, které se stalo malou oslavou měsíce.

29-05-2013
Otevření Centra rodičovských kompetencí

Dopolední klub Centra pro podporu rodičovských kompetencí Karlín byl otevřen v pondělí 20. 5. 2013. Navštěvuje nás průměrně 10 dětí spolu se svými rodiči, nejčastěji maminkami. Z větších akcí jsme minulý týden pro rodiny s dětmi uspořádali maškarní bál, tento týden jsme navštívili Zoo ve dvoře a Petřínskou rozhlednu (pražskou Eiffelovku). O prázdninách chystáme společné bubnování v parku se členem hudební formace BENGAS a návštěvu loutkového divadelního představení. Poradenství je rodinám s dětmi nejčastěji poskytováno ve vztahových otázkách a v oblasti socio-ekonomické situace rodiny.