romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Pracovní poradenství Romodrom Slaný

Projekt se zaměřuje na komplexní poskytování pracovního a souvisejícího poradenství osobám sociálně vyloučeným či tímto vyloučením ohroženým. Cílem projektu je pomocí dlouhodobého individuálního pracovně-právního, motivačního a dluhového poradenství pomoci takto znevýhodněným osobám při vstupu na trh práce. Projekt směřuje ke zlepšení pozice na pracovním trhu u minimálně 80 osob ve městě Slaný. Bude realizován v souladu se SPSZ Slaný 2016-2018.

Projekt Pracovní poradenství Romodrom Slaný reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003811 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost.

logoprzeny.jpg