romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

PREROD

Cílem projektu je prevence recidivy osob propuštěných z VTOS a jejich úspěšné začlenění zpět do společnosti za souběžné podpory rodinného systému. Pracovník v přímé péči individuálně pracuje jak s osobou před propuštěním, tak s rodinou. Realizuje motivační rozhovory, poskytuje soc. poradenství a další podporu, a to s cílem usnadnit návrat propuštěného do rodiny a omezit rizika socioekonomického propadu rodiny.

Cílovou skupinou jsou osoby ve VTOS ve Věznici Vinařice, Oráčov, Příbram, Pardubice a Světlá nad Sázavou fakticky žijící a mající rodinu na území Hl. m. a rodiny těchto osob žijící na území Hl. m.

Projekt je financován grantem Hlavního města Prahy pro rok 2017 pro oblast prevence kriminality.

stazena praha.jpg

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence