romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

detskelogo.jpg

Jedná se o projekt, realizovaný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, zaměřený na podporu bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách nebo ohrožených sociálním vyloučením. Hlavním cílem je ubytovat osoby žijící v azylových domech, ubytovnách a jiných, pro bydlení nepříznivých podmínkách, v na trhu dostupných volných bytech a pomoci jim tyto byty udržet. Vycházíme z myšlenky, že v případě, kdy má člověk kde bydlet, má následně větší kompetence a motivaci k řešení ostatních nepříznivých životních situací, jako např. řešení dluhů, realizace na trhu práce apod.

Začátek realizace: 1.9.2017
Projekt Bydlení je základ. reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006446 je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.