romodrom_head
Domů O programu

Standardní bydlení a lidé sociálně vyloučení/sociálním vyloučením ohroženi

Projekt financovaný prostřednictvím MMR se zaměřoval na nalezení a nastavení metody řešení bydlení sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených lidí skrze spolupráci se soukromými majiteli bytů.

Realizace projektu probíhala formou 15 odborných konzultací v průběhu roku 2016. Příjemci podpory byli pracovníci Romodromu (pracovníci v přímé péči, metodička a vedení organizace), odborné konzultace vedl Mgr. Martin Lux, Ph.D., vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení Akademie věd.

Konzultace pokryly témata sociální realitní agentury, garančního fondu, příklady ze zahraničí, změny v zavedené praxi s ohledem na přibývající zkušenosti, zákon o sociálním bydlení, take možnosti navázání spolupráce a síťování s jinými subjeky a mnoho dalších.