romodrom_head
Domů O programu
Kontakty

Pracovní podpora - cesta k úspěchu

Projekt Pracovní podpora - cesta k úspěchu, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost.

detskelogo.jpg

Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob z národnostních menšin – především Romů – v Olomouckém kraji. Našim klientům nabízíme široké spektrum služeb, zaměřených na zlepšení jejich postavení na trhu práce. Našim cílem je komplexní poradenství, ale i individuální podpora a práce s klienty tak, aby po ukončení Projektu, nabyli větší sebedůvěru, motivaci a uměli se lépe orientovat na trhu práce.

Práce s klienty je rozdělena do následujících činností, které na sebe navazují, případně se dle potřeby prolínají:

  • Motivační aktivity – posílení ke změně současného způsobu života, osobnostní rozvoj.
  • Pracovní poradenství – aktivity směřující k získání a udržení pracovních návyků a získání pracovních zkušeností.
  • Dluhové poradenství – zvyšování finanční gramotnosti, pomoc se sestavováním splátkových kalendářů, řešení dluhů atd.
  • Pracovní podpora - získání a dlouhodobé udržení zaměstnání


Naše služby jsou bezplatné.