romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programuAsistent prevence zdraví

Projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009874, Asistent prevence zdraví na území MAS SKCH je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Komu je služba určena:
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
- Osoby v nepříznivé životní situaci, které mají ztížený přístup k informacím, službám a institucím z oblasti prevence zdraví a zdravotnictví
Služba je poskytována osobám starším 18 let.

Naše mise:
- zvýšení informovanosti a motivace ke změně chování v oblasti zdravého životního stylu
- podpora ve zlepšení přístupu ke zdravotní péči
- informační servis právech a povinnostech v oblasti zdraví a zdravotní péče
- podpora v komunikaci s institucemi nabízejícími návaznou pomoc, včetně pomoci zdravotní

Principy poskytované služby
- služba je poskytována ZDARMA
- diskrétnost, možnost využívat službu anonymně
- podpora k samostatnému řešení svých potřeb
- individuální přístup
- respektování svobodné vůle uživatele

Co nabízíme:
Zprostředkování informací v oblasti zdraví, zdravotního systému a návazných služeb
Asistenční služby pří jednání se službami a institucemi v oblasti zdraví
Asistence při obnově a vyřízení dokladů souvisejících se zdravím
Podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami
Doprovod do zařízení zdravotních a návazných služeb
Základní právní poradenství v oblasti zdraví
Osvěta k podpoře zdravého života