romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Miri Giľi Má píseň - hudební festival

Hudební soutěž Miri Gili Má píseň vznikla v roce 2015 v reakci na blízký vztah romské menšiny k hudbě a tanci. Jde o pozdvihování autorské romské umělecké tvorby a její upevňování v českém prostředí.

Ideou celé soutěže je slovy Milana Šenkiho motivace dětí, mladých lidí i dospělých vyzkoušet si něco nového, to dotáhnout do konce a nastartovat proces stanovování a plnění si dalších životních cílů. Prvním krokem je totiž vždy začít, ale stejně tak důležité je v úsilí setrvat. Soutěže se zároveň mnohdy účastní talenti, kteří si třeba jen netroufnou na větší formát hudební soutěže typu Superstar.

Důležitým rysem stojícím v pozadí celého festivalu je také propojování majority s romskou menšinou a celkové zvyšování multikulturního povědomí. Většinová společnost se prostřednictvím této umělecké akce seznamuje s kulturou Romů, která je jí jinak prezentována pouze okrajově. Festival tak necílí pouze na určitou specifickou skupinu obyvatel ale na celou společnost.

Jednodenní hudební festival, který je vyvrcholením celé soutěže, probíhá od roku 2015 každoročně. Za dobu své existence si již získal své publikum a jeho rostoucí popularita zapříčinila v roce 2019 jeho přesun do venkovních prostor z důvodu větší venkovní divácké kapacity. Díky záštitě městské části Praha 8 probíhá od daného roku v parku na Karlínském náměstí. Porota se každoročně skládá ze známých tváří, z hudebního světa s vazbami na romskou kulturu. Jedná se například o Davida Krause, Jana Bendiga, Ferryho B a další.

Ačkoli začínal první ročník s pouhými 30 soutěžícími, jejich počet se rok od roku rozrůstá. Současná organizační podoba se tak skládá z širšího a užšího výběru soutěžích. Ročník 2018 například čítal 250 účastníků v širším a 28 účastníků v užším kole. Zahrnuje kategorie hudba a zpěv, vždy zvlášť pro děti a dospělé. Videa z jednotlivých soutěžních let lze zhlédnout i na platformách Facebook a Youtube. Vítězi soutěže se otevírá možnost zprostředkování kontaktů a další spolupráce v uměleckém světě.

Celkový harmonogram soutěže:
Období realizace Předmět realizace
Leden - duben Přihlášení
- na telefonu/e-mailové adrese zřízené pro daný ročník
- zaslání videa s vlastním vystoupením a medailonkem o sobě
Duben/květen Semifinále, z něhož vzejde 10 finálních soutěžících (plus jedna „divoká karta“)
Duben - červenec Hudební soustředění a spolupráce s finálními soutěžícími
Červenec Velké finále
Odborným garantem celého projektu je Milan Šenki.