romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty

PODPORA INKLUZE VE SLANÉM

Projekt Podpora inkluze ve Slaném, r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011270 je spolufinancován Evropskou unií.Hlavním účelem projektu je inkluze ve vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu slánských dětí/žáků ze sociálně slabšího prostředí a jejich rodičů, s cílem jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu a zvládání školky/školy bez obtíží. V rámci projektu budeme spolupracovat s MŠ, ZŠ, partnery projektu (Tosara, Asociace Montessori ČR) a dalšími relevantními aktéry. Aktivity projektu se vzájemně doplňují a navazují na sebe takovým způsobem, aby byla podpora co nejkomplexnější.

V rámci projektu nabízíme:
1. Vzdělávací centrum pro předškolní děti – určeno pro děti 3-7 let (předškolní), cílem vzdělávacího centra je zvyšování účasti dětí ze sociálně slabšího prostředí v předškolním vzdělávání a
2. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem- určeno pro žáky ZŠ, cílem aktivity je podpořit žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání
3. Podpora a spolupráce s rodiči – cílem aktivity je motivace rodičů k podpoře vzdělávání jejich dětí, spolupráce a komunikace rodin s důležitými aktéry, kteří se přímo nebo nepřímo dotýkají jejich dětí

Další aktivity:
- Zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy – cílem je zvýšení kvalifikace pracovníků přímé práce
- Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání neúčastní – cílem aktivity je zvýšit zapojení rodin do předškolního vzdělávání, i ideálním případě umístit dítě v předškolním věku do MŠ

Realizace: květen 2019 – duben 2022, Wilsonova 599, Slaný