romodrom_head
Domů O programu
Kontakty

Terénní programy Smržovka

Projekt Terénní programy Smržovka (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010638) je financován Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Logo-OPZ.jpgProblematika, na kterou projekt reaguje, je sociální vyloučení osob a problém jejich opětovného začlenění do společnosti v obci Smržovka, a to za pomocí nástrojů terénní sociální práce (§69 Terénní programy). Sociální vyloučení je stav, v němž se ocitají lidé v nepříznivé soc. situaci, kteří mají ztížený přístup k institucím, společenským sítím, ekonomickým a kulturním statkům a omezený přístup ke zdrojům společnosti. Mezi tyto zdroje je řazeno především zaměstnání, bydlení, soc. a právní ochrana, zdravotní péče a vzdělání. V obci Smržovka se jedná jak o osoby žijící v SVL, tak o romskou menšinu. Hlavním cílem projektu je minimalizovat dopad soc. vyloučení do všech oblastí života uživatele soc. služeb (především bydlení, rodina a bezpečnost, zaměstnanost, finance) v obci Smržovka, a přispět tak k pozitivním změnám u cílové skupiny.

Cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Bariéry k začlenění těchto osob představuje např. zadlužení či předlužení, ztráta bydlení či zaměstnání, prostředí neoficiálních struktur a jiné patologické jevy; ty jsou ve většině případů kumulovány