o.s.Romodrom

Předsedkyně sdružení na jednání s prezidentem
Vážení přátelé,
občanské sdružení Romodrom již desátým rokem působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny, ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. Dalším naším cílem je posilovat všestranný rozvoj romské národnostní menšiny a obnovovat tradiční romské hodnoty.
Naše práce je možná jen díky podpoře příznivců a partnerů našeho sdružení. Proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem, kteří s námi spolupracují a přispívají tak k hledání cesty pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.
Marie Gailová
předsedkyně

Vyjádření Romodromu o.p.s. k aktuálnímu dění okolo Agentury pro sociální začleňování

Rozšíření služby do lokality Skuteč a okolí

Jako nezisková organizace, působící na poli poskytování sociálních služeb a vzdělávacích projektů pro lidi zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením bezmála 15 let, bychom rádi uvedli své stanovisko k současné situaci, která v...více zde
Během měsíce dubna jsme zahájili poskytování sociálních služeb v nových lokalitách, jejichž obyvatelé jsou zasažení sociálním vyloučením a trpí chudobou. ...více zde

Projekt z Z Ghetta na dobrou adresu byl zdárně ukončen

Czech government seeks to close gap for Roma

K 31.3.2015 byl ukončen projekt „Z Ghetta na dobrou adresu“, v rámci kterého se pracovnicím podařilo přestěhovat celkem 4 rodiny....více zde
The Czech government has introduced a new strategy geared towards helping the country's Roma minority better integrate into society. ...více zde

Vzděláním k zaměstnání

Po absolvování motivačního kurzu si klientka našla práci

Romodrom o.p.s. nabídl stabilní pracovní pozice čtyřem lidem z odlišného socio-kulturního prostředí, díky finanční podpoře ze sociálního fondu EU, v rámci operačního programu Praha Adaptabilita. Tito lidé si zvyšují svou kvalifikaci ...více zde
Na naší službu v Moravskoslezském kraji se obrátila uživatelka s prosbou o pomoc při hledání zaměstnání. TP po domluvě s pracovnicí úřadu práce nabídla uživatelce možnost absolvovat motivační kurz, který uživatelka úspěšně doko...více zde

Nábor uživatelů do fy. ElPlast na Přeloučsku

Terén Moravská Třebová

Zahajujeme nábor do fy. ElPlast, zabývající se obráběním kovů a výrobou kovových forem pro vstřikovací lisy. Místo výkonu práce je v Přelouči. Záznam v rejstříku trestů není překážkou. ...více zde
Na Pardubicku jsme nově navázali spolupráci s františkánským klášterem v Moravské Třebové a otcem Šebestiánem....více zde
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster