o.s.Romodrom

Předsedkyně sdružení na jednání s prezidentem
Vážení přátelé,
občanské sdružení Romodrom již desátým rokem působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny, ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. Dalším naším cílem je posilovat všestranný rozvoj romské národnostní menšiny a obnovovat tradiční romské hodnoty.
Naše práce je možná jen díky podpoře příznivců a partnerů našeho sdružení. Proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem, kteří s námi spolupracují a přispívají tak k hledání cesty pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.
Marie Gailová
předsedkyně

Návštěva hejtmana v brněnské pobočce

Poděkování městu Nymburk za přispění na projekt "Už vím, koho potkám v ZOO"

Dne 21.10 navštívil naši pobočku náměstek hejtmana JMK – Mgr. Marek Šlapal. Zajímal se o chod naší služby, o oblasti, kam chodíme do terénu....více zde
Město Nymburk přispělo na projekt „Už vím, koho potkám v ZOO“. ...více zde

Klub K09 má otevřeno celé prázdniny

Ukončení realizace ESF- OPLZZ projektu VPPII a pokračování sociální služby Vězeňský program Pardubice

Celý červenec jsme měli klub otevřený. Ačkoliv by bylo dobré udělat si občas pauzu, tak je fungování naší služby o prázdninách nesmírně důležité. Většina našich klientů se o prázdninách nikam nepodívá, protože jejich rodiny n...více zde
K 30.6.15 byla ukončena realizace projektu Vězeňský program Pardubice II financovaného z ESF-OPLZZ a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu bylo od 1.4.2013 do 30.6.2015 podpořeno 408 uživatelů služby. Z toho celkem 319 mužů a 89 žen. Pro...více zde

Vyjádření Romodromu o.p.s. k aktuálnímu dění okolo Agentury pro sociální začleňování

Rozšíření služby do lokality Skuteč a okolí

Jako nezisková organizace, působící na poli poskytování sociálních služeb a vzdělávacích projektů pro lidi zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením bezmála 15 let, bychom rádi uvedli své stanovisko k současné situaci, která v...více zde
Během měsíce dubna jsme zahájili poskytování sociálních služeb v nových lokalitách, jejichž obyvatelé jsou zasažení sociálním vyloučením a trpí chudobou. ...více zde

Projekt z Z Ghetta na dobrou adresu byl zdárně ukončen

Czech government seeks to close gap for Roma

K 31.3.2015 byl ukončen projekt „Z Ghetta na dobrou adresu“, v rámci kterého se pracovnicím podařilo přestěhovat celkem 4 rodiny....více zde
The Czech government has introduced a new strategy geared towards helping the country's Roma minority better integrate into society. ...více zde
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster