o.s.Romodrom

Předsedkyně sdružení na jednání s prezidentem
Vážení přátelé,
občanské sdružení Romodrom již desátým rokem působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny, ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. Dalším naším cílem je posilovat všestranný rozvoj romské národnostní menšiny a obnovovat tradiční romské hodnoty.
Naše práce je možná jen díky podpoře příznivců a partnerů našeho sdružení. Proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem, kteří s námi spolupracují a přispívají tak k hledání cesty pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.
Marie Gailová
předsedkyně

Nový projekt odstartoval. V duchu fair play

Analýza potřeb dětí z odlišného sociokulturního prostředí

V září 2014 jsme v Olomouckém kraji odstartovali projekt „Z ulic do lavic“ zaměřený na zlepšení startovní pozice dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí před zapojením do hlavního vzdělávacího proudu a na zvýšení a udrže...více zde
Přečtěte si analýzu, která vznikla v rámci projektu Romodrom pro vzdělání...více zde

Romodrom má akreditovaný kurz

Úspěchy v Libereckém kraji

Akreditace vzdělávacího kurzu Modely práce s dětmi s IVP o.s. Romodrom...více zde
V srpnu jsme byli aktivní v Libereckém kraji, kde se nám podařilo navázat spolupráci hned s několika novými subjekty. V první řadě s paní Bátrlovou, která má občanské sdružení Pomoc LB....více zde

Úspěhy v Libreckém kraji

Romodrom v televizi

V srpnu jsme byli aktivní v Libereckém kraji, kde se nám podařilo navázat spolupráci s několika novými subjekty. V první řadě s paní Bátrlovou, která má občanské sdružení Pomoc LB. ...více zde
O činnosti obecně prospěšné společnosti Romodrom hovořily pro televizi Vlna z Brna ředitelka společnosti Marie Gailová a Miroslava Čepová, vedoucí služby Terénní programy - Jihomoravský kraj. Podívejte se!...více zde

Marie Gailová se u příležitosti Mezinárodního dne Romů setkala s velvyslancem USA v ČR!

Romodrom změnil právní subjektivitu

Podívejte se na video a přečtěte si projev Normana L. Eisena....více zde
Občanské sdružení Romodrom, které na poli poskytování sociálních služeb funguje od roku 2001, změnilo na začátku roku svou právní subjektivitu. ...více zde
 
  Copyright (c) Romodrom, webmaster